LIÊN HỆ

Svision GmbH
Address: Rennbahnweg 58/46, 1220, Wien, Austria

Các câu hỏi chung:

info@sessia.com
tel: +7-800-555-27-21

Liên hệ về vấn đề hợp tác và từ các phương tiện truyền thông:

Elena Demygina, Giám đốc PR Sessia
demygina.elena@gmail.com
+7-916-164-85-29